Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

Belangrijke datums en nieuws:

 • Nieuwe Beschoeiing
 • 17 juni Contactdag voor Tuinders
 • 15 juli Feest ivm 100 jaar Bond van Volkstuinders
 • Dahlia wedstrijd ivm 100 jaar Bond Van Volkstuinders
 • Beperkt gebruik Schuur- en Zaagmachines
 • Hakselen weer in het najaar, open vuur is niet toegestaan
 • Zandbak op de Speeltuin bedekken met een net ivm katten/honden
 • Wijziging tuincontroles
 • Van de Bouwcommissie
 • 28 oktober is de Najaarsvergadering van 2017

  Nieuwe beschoeiing. Er is nieuwe beschoeiing aangebracht achter de loods, winkel en vlonder. Deze zal worden opgevuld met groenafval. Hiervoor gaan we de groenstort van ons tuinpark op zaterdags van 10 tot 12 uur gebruiken. Het is niet de bedoeling en zelfs verboden om zelf je (groen)afval daar te dumpen.

  Clubhuis geschilderd. Het clubhuis is in de afgelopen weken voorzien van een nieuwe verflaag, ziet er weer fris uit.

  Het Algemeen Werk is weer begonnen. Voor een goede coordinatie en uitvoering is de inzet van alle tuinders erg belangrijk. We gaan ervan uit dat u op de datums op de Algemeen Werkkaart op tijd aanwezig bent. Afmelden op korte termijn is organisatorisch ondoenlijk. Kunt u niet op de aangegeven datums, laat dit dan zo vroeg mogelijk weten. Laat ook vroegtijdig weten wanneer u op vakantie gaat zodat we dit kunnen inplannen. Dit seizoen wordt per werkbeurt een Voorwerker aangesteld. Deze zal de werkzaamheden verdelen en erop toezien dat ze juist en veilig worden uitgevoerd. Verzorgt ook de koffie voor de werkers. Opruimen, schoonmaken en afsluiten gebeurt door de gehele werkploeg, iedereen is op dezelfde tijd klaar incl. de voorlieden.
  Wil jij voorman/vrouw worden? Graag! Laat het aan het bestuur weten.
  Zie ook de Algemeen Werk pagina.

  17 juni Contactdag voor tuinders. Op zaterdag 17 juni v.a. 13.00 uur is er een contactdag voor tuinders. Specifiek voor diegenen die korter dan 4 jaar op de Bongerd aanwezig zijn, willen we nog eens kort en bondig over regels en reglementen praten. Deze groep willen wij graag bij deze bijeenkomst aanwezig hebben maar…... uiteraard is iedereen welkom. Het wordt dus geen “regeltjes bijeenkomst” want er komen pure tuinders onderwerpen aan de orde. Tijdsduur maximaal 1,5 uur!!!

  15 juli Feest ivm 100 jaar Bond van Volkstuinders. De datum is van 22 juli verschoven naar 15 juli om rekening te houden met de datum van de schoolvakantie. Meer informatie in onze volgende nieuwsbrief.

  Dahlia wedstrijd. De Bond Van Volkstuinders organiseert een dahlia wedstrijd.
  Maak een foto van je mooiste dahlia en stuur deze naar info@bondvanvolkstuinders.nl met de vermelding van Dahlia verkiezing 2017. Verder moet in de mail staan uw naam, tuinpark, tuinnummer en in de bijlage een foto van uw mooiste dahlia. Zie de laatste Vroegop hierover.
  Aanmelden kan tot 1 september 2017.

  Gebruik van electrische Schuur-, Zaag- of Schaafmachines mogen in de maanden mei en juni alleen gebruikt worden tot 14.00 uur 's-middags. In juli en augustus mogen deze helemaal niet gebruikt worden. Dit zodat de tuinders in rust kunnen genieten en tuinieren op ons tuinpark.

  Hakselen weer in het najaar. let op: géén open vuur
  Het Hakselen wordt in het najaar weer opgepakt, dus als u takkenafval hebt, deze zelf wegbrengen naar het Gemeentelijk Afvalpunt achter Karwei. Niet op de tuin verbranden.
  Open vuur op het tuinpark is ten allen tijde ten strengste verboden !!

  Zandbak op de Speeltuin bedekken met net ivm katten/honden.
  We hebben besloten een net over de zandbak te plaatsen om katten en honden ervan te weerhouden hun behoefte in die zandbak te doen. Dit is voor kleine kinderen uitermate onhygienisch en kan ook gevaarlijk zijn. Het is de bedoeling dat dit net erop ligt als er niet in gespeeld wordt.
  Wij vragen u dan ook het net NA het spelen van uw kinderen weer over de zandbak te plaatsen!!!

  Gebruik van de Karretjes van ons tuinpark Na gebruik graag de karretjes terugbrengen naar de entree! Dan kunnen uw mede tuinders er weer gebruik van maken!!

  De Kantine is weer open op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00. Bij voetbal tot 20.00

  Overnachten is vanaf 26 maart weer toegestaan. Dit geldt alleen voor tuinders en hun gezinsleden. Voor anderen (vrienden, kennissen of andere familieleden) dient toestemming te worden gegeven door het bestuur. Dit staat in het reglement van de Bond van Volkstuinders waaraan wij ons moeten houden.

  De Tuinschouw is vanaf dit jaar veranderd. We gaan gebruik maken van een checklijst van het tuinonderhoud op de verblijfstuinen.
  Op de volgende datums zullen de tuincontroles plaatsvinden:
  3 mei 2017   /   21 juni 2017   /   26 juli 2017   /   6 september 2017
  Ook zullen een aantal tussentijdse controles worden uitgevoerd!
  Meer informatie vindt u op tuinschouw pagina

  Van de Bouwcommissie. Om een beter zicht te krijgen op de bouwkundige staat van de huisjes bij verkoop is er besloten een aantal zaken aan te scherpen.

 • Verwittig de bouwcommissie als u uw tuinhuis gaat “dubbelen” met kunststof dan wel hout.
 • Voor de taxatie bij verkoop is een endoscoop aangeschaft waarmee je onder de vloer kunt “kijken” en foto’s kunt maken van de staat van de vloer. De endoscoop moet wel toegang krijgen onder de vloer en (eventueel) daknok. Meer informatie hierover bij de Bouwcommissie.

  de Kabelbaan is goedgekeurd en heeft een keuringscertificaat gekregen. Hij is op 22 april na de voorjaarsvergadering officiëel in gebruik genomen.

  De Aktiviteiten beginnen weer:

 • Line dance:
      dinsdag 18.30–19.30 echte beginners 1e keer
                19.30–20.30 beginners en 20.30-22.30 gevorderden
      woensdag 19.30 - 22.30 gevorderden
 • Sjoelen: donderdag 19.30 – 22.30 beginners en gevorderden
 • Klaverjas: i.v.m. geringe belangstelling geen klaverjassen.

  Verandering betalingen: vanaf februari 2017 wordt uw contributie door de Bond Van Volkstuinders aan u gefactureerd. U dient ook aan de Bond te betalen. De betaling van de factuur zal dus naar een ander rekeningnummer moeten. De mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen blijft bestaan, maar zal bij de Bond moeten worden aangevraagd en door hen verder worden afgewikkeld.
  U hebt hierover van de Bond bericht gekregen.
  Eventuele boetes voor niet nakomen van Algemeen Werk of tuinonderhoud etc. blijven onder verantwoording van De Bongerd en wordt door de penningmeester per kwartaal aan u gefactureerd. Indien u vragen heeft kunt u deze op een zaterdagmorgen vanaf 7 januari stellen aan de penningmeester.

  Een katten-bewakingssysteem kan een uitkomst zijn voor tuinders die hun huisdier op de tuin, maar niet aan een lijn willen houden. Het is namelijk niet toegestaan om ze los in het tuinpark te laten lopen, dit ter bescherming van onze natuurlijke vogels-, dieren-, planten- en groentenwereld en de andere tuinders. Zie bv dierenshop.nl en agrishop.nl

  Er zijn op dit moment geen nutstuinen of verblijfstuinen te huur.
  Inschrijving op de wachtlijst is wel mogelijk.

  Eind mei 2015 werd ons 90 jaar jubileum volkstuinpark De Bongerd feestelijk gevierd. Een weekend vol aktiviteiten en gezelligheid. Voor foto's en video's zie het bongerdje.
  90 jaar

  Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
  Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!  bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl