Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

Belangrijke datums en nieuws:

 • Plattegrond van De Bongerd, met tuinnummers en benamingen
 • Voorvrouw zijn op De Bongerd
 • Verzekering
 • Advies water afsluiten: Zout in gootsteen en toiletpot
 • Oproep: vrijwilligers gevraagd
 • Hoe kan ik legionella voorkomen
 • Algemeen Werk start weer op 31 maart 2018
 • Zwerfafval bewustwordingsproject Afslag S117
 • Spullen neerzetten bij de entree
 • Onze Toekomst
 • Ontwerp Bongerd volkstuinpark in 1999
 • Reanimeren / EHBO
 • Hout verbranden
 • Vernielingen op de parkeerplaats
 • Van de Bouw- en ARBO commissie
 • De heggen die aan de paden grenzen dienen te worden teruggesnoeid
 • Wijziging tuincontroles

   
  Bericht van een Voorvrouw op De Bongerd, december 2017.
  "Het afgelopen jaar ben ik voorvrouw geweest, een prachtige term voor het aansturen van de algemeen werkploeg op zaterdag. Gewoon 5 keer tijdens mijn algemeen werkbeurt was ik voorvrouw. ... Het is gezellig en we helpen elkaar bij het opruimen. Er zijn nog een paar voorvrouwen / mannen nodig. Heb je zin, meld je aan bij Willem".
  lees verder

  Groenmoesmarkt in het Brabantse Boekel op 18 maart.
  Belangstelling in natuurlijk moestuinieren, eetbaar landschap, biodiversiteit en/of gezond en eerlijk voedsel? De Groenmoesmarkt is in Nederland de grootste overdekte markt op dit gebied. U kunt er in contact komen met ca 90 deelnemers, allen specialisten op hun gebied.
  Deze Groenmoesmarkt zal plaatsvinden op zondag 18 maart van 10.00 tot 17.00 uur in de Tuinmarkthallen van het Brabantse Boekel. Gratis parkeren voor de deur. De toegangsprijs is € 7,50. Wie zich abonneert op de (gratis) Groenmoesnieuwsbrief (zie www.groenmoes.nl) ontvangt voor 2 personen een Groenmoeskortingskaart ter waarde van € 6,00 p.p.
  Zie de Groenmoesmarkt flyer

  Winkel weer open vanaf 17 maart
  Open elke zaterdag van 10.00 -13.00 uur. I.v.m. de btw heffing zijn de prijzen iets verhoogd. De nieuwe prijslijst voor 2018 vind u hier

  Verzekering. Alhoewel we hebben afgesproken met de vergadering dat een inboedelverzekering wordt afgesloten, geldt nog steeds dat gereedschappen opgeslagen in b.v. de schuur tussen 1 oktober en 1 april NIET verzekerd zijn. Kijk op de site van De Bretten voor een duidelijke samenvatting.

  Oproep vrijwilligers gevraag:
  Medewerkers gevraagd voor de kantine exploitatie.
  Tevens vrijwilligers gevraagd voor commissies i.v.m. plannen 2018 (feestcommissie, tentoonstellingscommissie). Meld u aan via bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.

  Hoe kan ik legionella voorkomen: De ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. Het risico van besmetting is te verkleinen door een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Deze vindt u op onze website onder de link legionella voorkomen.

  Zwerfafval bewustwordingsproject Afslag S117. Het doel is dat mensen op een positieve mannier bewust laten worden van zwerfafval en waarom dit niet in de natuur terecht moet komen. In een periode van vier weken worden grote schermen in de bermen van de afslag geplaatst. Hierop worden beelden van zwerfafval getoond met korte pakkende teksten. De uiteindelijke actie is gepland op zaterdag 24 maart 2018 en is gekoppeld aan de Landelijke opschoondag. Voor meer informatie zie verder

  Spullen neerzetten bij de entree: Regelmatig worden door tuinders spullen neergezet bij de entree of minipers. Veelal goedbedoeld want anderen kunnen het misschien weer gebruiken. Wanneer echter niemand interesse in de spullen heeft, blijven ze maar staan en is het voor de Bongerd rommel wat Algemeen Werk moet verwijderen. Heb je spullen om weg te geven, hang een briefje op aan de achterkant van het mededelingenbord met je tuinnummer waar men het kan ophalen. Gelieve ongewenste spullen zelf naar het gemeenteafvalpunt brengen. Is zes dagen per week open, achter Karwei.

  Onze Toekomst Er is een werkgroep Toekomst opgericht bestaande uit enkele tuinders. Deze krijgt mandaat om 'out of the box' te inventariseren welke projecten kunnen worden opgepakt. Vanuit de Tuingroep waren al een aantal suggesties geformuleerd. We kijken naar het uitbaggeren van onze sloten, de afval stromen, de ontwikkeling van Kabouterland, de flora en fauna op de Bongerd, enz. Versterking is van harte welkom. Meld u aan via bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.

  In het Verleden heeft het Stadsdeel bij het ontwerpen van de huidige Bongerd een lezenswaardig Groenplan 1999 gemaakt (let op, is in pdf-format van 44 MB).

  Reanimeren Mocht zich een situatie van hartfalen voordoen dan zijn er drie vrijwilligers op ons park om te reanimeren: Joseph Iping (tuin 2), Pim Harms (tuin 20) en Ben Westmaas (tuin 132). In geval van zo'n calamiteit is het zaak zeer snel te reageren en hulp in te roepen.
  Voor EHBO hulp (Eerste Hulp Bij Ongelukken) is Rina Dittmer op tuin 79 beschikbaar.

  Hout verbranden Het is ten strengste verboden om hout in de open lucht te verbranden. Alleen in een deugdelijke houtkachel of gesloten buitenkachel is het toegestaan om hout te verbranden. Wij zullen hier streng op toezien. Houd ook rekening met het feit dat de brandweer steekproeven kan komen nemen die niet worden aangekondigd.

  Vernielingen op de parkeerplaats Zoals bekend worden van tijd tot tijd de nodige vernieling aangericht aan geparkeerde auto's van onze tuinders. Dat moet stoppen. Wij zijn in contact met de gemeente en politie om een oplossing te bedenken voor dit ergerlijke gedrag en de schade die wordt veroorzaakt. Door de vakantie periode zal in september een afspraak met partijen worden gemaakt om deze zaken te bespreken en te zien of we e.e.a. snel kunnen oplossen.

  Van de Bouwcommissie Over kunststof buitenwanden, tuinnummers, hekjes, gas- en andere overtredingen. meer hierover.

  Van de ARBO commissie Het verdient aanbeveling om na het werken in bosschages of na het algemeen werk uzelf te controleren op eventuele teken.

  Heggen Volgens de reglementen van de Bond van Volkstuinders dienen de heggen die aan de paden grenzen te worden gesnoeid tot 80 centimeter hoogte. Dit heeft te maken met het feit dat de parken in het seizoen toegankelijk zijn voor het publiek, een eis van de gemeente Amsterdam. Als iedereen zich dan verschanst achter hele hoge heggen valt er weinig te zien. Nu vinden wij 80 centimeter aan de lage kant en er spelen nog zaken mee als reeds bestaande heggen die al op hoogte waren en waarvan je dus niet kunt verordenen deze te kortwieken. Toch willen we u verzoeken om heggen die hoger zijn dan 1.80 meter, de komende tijd te gaan inkorten. Wij denken dat we dan in ieder geval een goed gebaar maken richting gemeente en Bond. De heggen tussen de tuinen mogen een hoogte hebben van 2.00 meter. U hoeft dus niet bij elkaar op tafel te kijken!

  Gebruik van de Karretjes van ons tuinpark Na gebruik graag de karretjes terugbrengen naar de entree! Dan kunnen uw mede tuinders er weer gebruik van maken!!

  De Kantine is weer open op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00. Bij voetbal tot 20.00

  Overnachten is toegestaan vanaf 26 maart tot 28 oktober 2017. Dit geldt alleen voor tuinders en hun gezinsleden. Voor anderen (vrienden, kennissen of andere familieleden) dient toestemming te worden gegeven door het bestuur. Dit staat in het reglement van de Bond van Volkstuinders waaraan wij ons moeten houden.

  De Tuinschouw is vanaf dit jaar veranderd. We gaan gebruik maken van een checklijst van het tuinonderhoud op de verblijfstuinen.
  Op de volgende datums zullen de tuincontroles plaatsvinden:
  3 mei 2017   /   21 juni 2017   /   26 juli 2017   /   6 september 2017
  Ook zullen een aantal tussentijdse controles worden uitgevoerd!
  Meer informatie vindt u op tuinschouw pagina

  Een katten-bewakingssysteem kan een uitkomst zijn voor tuinders die hun huisdier op de tuin, maar niet aan een lijn willen houden. Het is namelijk niet toegestaan om ze los in het tuinpark te laten lopen, dit ter bescherming van onze natuurlijke vogels-, dieren-, planten- en groentenwereld en de andere tuinders. Zie bv dierenshop.nl en agrishop.nl

  Er zijn op dit moment geen nutstuinen of verblijfstuinen te huur.
  Inschrijving op de wachtlijst is wel mogelijk.

  Eind mei 2015 werd ons 90 jaar jubileum volkstuinpark De Bongerd feestelijk gevierd. Een weekend vol aktiviteiten en gezelligheid. Voor foto's en video's zie het bongerdje.
  90 jaar

  Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
  Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!  bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl