Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

Belangrijke datums en nieuws:

 • Voorjaarsvergadering is op 21 april om 13:00 uur in het clubhuis
 • Voor het laatste nieuws zie de aan u toegezonden nieuwsbrieven
 • Voorvrouw zijn op De Bongerd
 • Oproep: vrijwilligers gevraagd
 • Eerste werkbeurt en Ontbijt op 31 maart 2018
 • Zwerfafval bewustwordingsproject Afslag S117
 • Verzekering
 • Reanimeren / EHBO
 • Hoe kan ik legionella voorkomen
 • Hout verbranden
 • Ontwerp Bongerd volkstuinpark in 1999
 • Van de Bouw- en ARBO commissie
 • De heggen die aan de paden grenzen dienen te worden teruggesnoeid
 • Wijziging tuincontroles
 • Plattegrond van De Bongerd, met tuinnummers en benamingen

   
  Bericht van een Voorvrouw op De Bongerd, december 2017.
  "Het afgelopen jaar ben ik voorvrouw geweest, een prachtige term voor het aansturen van de algemeen werkploeg op zaterdag. Gewoon 5 keer tijdens mijn algemeen werkbeurt was ik voorvrouw. ... Het is gezellig en we helpen elkaar bij het opruimen. Er zijn nog een paar voorvrouwen / mannen nodig. Heb je zin, meld je aan bij Willem".
  lees verder

  Oproep vrijwilligers gevraag:
  Medewerkers gevraagd voor de kantine exploitatie.
  Tevens vrijwilligers gevraagd voor commissies i.v.m. plannen 2018 (feestcommissie, tentoonstellingscommissie). Meld u aan via bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.

  Ontbijt voor alle tuinders op 31 maart, tevens eerste werkbeurt
  Van 8.30 tot 9.30 is er een gratis ontbijt voor alle tuinders, om het nieuwe seizoen in te luiden en om tuiners met elkaar in kontakt te brengen. U bent van harte welkom. Opgeven in de kantine of een e-mail naar bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl Zie de poster

  De Kantine is weer open op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00. Bij voetbal tot 20.00

  Winkel weer open vanaf 17 maart
  Open elke zaterdag van 10.00 -13.00 uur. I.v.m. de btw heffing zijn de prijzen iets verhoogd ten opzichte van 2017. Hier is de nieuwe prijslijst voor 2018.

  Verzekering. Alhoewel we hebben afgesproken met de vergadering dat een inboedelverzekering wordt afgesloten, geldt nog steeds dat gereedschappen opgeslagen in b.v. de schuur tussen 1 oktober en 1 april NIET verzekerd zijn. Kijk op de site van De Bretten voor een duidelijke samenvatting.

  Hoe kan ik legionella voorkomen: De ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. Het risico van besmetting is te verkleinen door een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Deze vindt u op onze website onder de link legionella voorkomen.

  In het Verleden heeft het Stadsdeel bij het ontwerpen van de huidige Bongerd een lezenswaardig Groenplan 1999 gemaakt (let op, is in pdf-format van 44 MB).

  Reanimeren Mocht zich een situatie van hartfalen voordoen dan zijn er drie vrijwilligers op ons park om te reanimeren: Joseph Iping (tuin 2), Pim Harms (tuin 20) en Ben Westmaas (tuin 132). In geval van zo'n calamiteit is het zaak zeer snel te reageren en hulp in te roepen.
  Voor EHBO hulp (Eerste Hulp Bij Ongelukken) is Rina Dittmer op tuin 79 beschikbaar.

  Hout verbranden Het is ten strengste verboden om hout in de open lucht te verbranden. Alleen in een deugdelijke houtkachel of gesloten buitenkachel is het toegestaan om hout te verbranden. Wij zullen hier streng op toezien. Houd ook rekening met het feit dat de brandweer steekproeven kan komen nemen die niet worden aangekondigd.

  Van de Bouwcommissie Over kunststof buitenwanden, tuinnummers, hekjes, gas- en andere overtredingen. meer hierover.

  Van de ARBO commissie Het verdient aanbeveling om na het werken in bosschages of na het algemeen werk uzelf te controleren op eventuele teken.

  Heggen Volgens de reglementen van de Bond van Volkstuinders dienen de heggen die aan de paden grenzen te worden gesnoeid tot 80 centimeter hoogte. Dit heeft te maken met het feit dat de parken in het seizoen toegankelijk zijn voor het publiek, een eis van de gemeente Amsterdam. Als iedereen zich dan verschanst achter hele hoge heggen valt er weinig te zien. Nu vinden wij 80 centimeter aan de lage kant en er spelen nog zaken mee als reeds bestaande heggen die al op hoogte waren en waarvan je dus niet kunt verordenen deze te kortwieken. Toch willen we u verzoeken om heggen die hoger zijn dan 1.80 meter, de komende tijd te gaan inkorten. Wij denken dat we dan in ieder geval een goed gebaar maken richting gemeente en Bond. De heggen tussen de tuinen mogen een hoogte hebben van 2.00 meter. U hoeft dus niet bij elkaar op tafel te kijken!

  Gebruik van de Karretjes van ons tuinpark Na gebruik graag de karretjes terugbrengen naar de entree! Dan kunnen uw mede tuinders er weer gebruik van maken!!

  Overnachten is toegestaan vanaf 25 maart tot 28 oktober 2018. Dit geldt alleen voor tuinders en hun gezinsleden. Voor anderen (vrienden, kennissen of andere familieleden) dient toestemming te worden gegeven door het bestuur. Dit staat in het reglement van de Bond van Volkstuinders waaraan wij ons moeten houden.

  De Tuinschouw is vanaf dit jaar veranderd. We gaan gebruik maken van een checklijst van het tuinonderhoud op de verblijfstuinen.
  Op de volgende datums zullen de tuincontroles plaatsvinden (voorlopig):
  2/5 - 4/7 - 8/8 - 26/9 (met speciale aandacht voor het baggeren).
  Ook zullen een aantal tussentijdse controles worden uitgevoerd!
  Meer informatie vindt u op tuinschouw pagina

  Een katten-bewakingssysteem kan een uitkomst zijn voor tuinders die hun huisdier op de tuin, maar niet aan een lijn willen houden. Het is namelijk niet toegestaan om ze los in het tuinpark te laten lopen, dit ter bescherming van onze natuurlijke vogels-, dieren-, planten- en groentenwereld en de andere tuinders. Zie bv dierenshop.nl en agrishop.nl

  Er zijn op dit moment geen nutstuinen of verblijfstuinen te huur.
  Inschrijving op de wachtlijst is wel mogelijk.

  Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
  Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!  bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl