Actueel

Diverse nieuwsberichten en info van het bestuur
óók nieuwswaardig is tuinder Bongerdje.deds.nl

Belangrijke datums en nieuws:

 • Voor het laatste nieuws zie de aan u toegezonden nieuwsbrieven
 • Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019
 • Van rookhok naar (rookvrije) beschutte recreatieplek
 • Algemeen Werk 2019
 • Tuinparken 3.0 van de BVV
 • Schademeldingen
 • Huisvuil en Groenafval
 • Reanimeren / EHBO
 • Hoe kan ik legionella voorkomen
 • Controleren op eventuele teken
 • Hout verbranden
 • Ontwerp Bongerd volkstuinpark in 1999
 • Plattegrond van De Bongerd, met tuinnummers en benamingen


  Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019
  Deze zal worden gehouden op zaterdag 5 januari 2019. Tussen 13.00 en 15.00 uur bent u van harte welkom in het Clubhuis. U ontvangt hiervoor geen aparte uitnodiging meer via de post.

  Van rookhok naar (rookvrije) beschutte recreatieplek
  Het rookhok heeft een andere naam, plek en funktie gekregen. Het is nu niet meer te gebruiken als rookplek, maar als beschutte recreatieplek om te vertoeven, oa wanneer het clubhuis gesloten is. Het is verplaatst naar de overkant van het pad. Zo is er een vrij uitzicht ontstaan van de entree naar het terras, iets wat de tuinders afgelopen ledenvergadering aangaven te willen. Hier enkele foto's van deze flinke klus, die een paar vrijwillige tuinders hebben geklaard.

  Algemeen Werk 2019
  De vertrouwde Algemene Werkkaart wordt vanaf 2019 niet meer gebruikt. Er wordt nu volgens een schema gewerkt waarbij zoveel mogelijk de tuinders zelf hun voorkeuren voor datums zijn verwerkt. De datums van de voorlieden zijn er ter indicatie, zij hanteren hun eigen werkschema. Als u geen vervanger kunt vinden om uw AW beurt zelf te verrichten, dan krijgt u een boete van €71,- en uw beurt wordt doorgeschoven naar een andere datum.
  Download het pdf-bestand 2019-algemeenwerk-boekje.pdf

  Tuinparken 3.0 van de BVV, concept visie en achtergronden
  De visie Tuinparken 3.0 van de Bond Van Volkstuinders (BVV) richt zich zowel op tuinders als op bezoekers uit de rest van de buurt/stad.
  Volkstuinparken kunnen hun groene potentieel beter gebruiken door het vergroten van hun maatschappelijke relevantie, door middel van recreatief medegebruik, groene publieksvoorzieningen en buurthuisfuncties. Daarom introduceert de Bond Van Volkstuinders (BVV) de concept visie Tuinparken 3.0. Tijdens de najaarsvergadering zal iemand van de BVV deze visie bespreken. Zie de volgende links:
  Concept visie Volkstuinparken
  Achtergronden en uitwerkingen concept Visie

  Schademeldingen
  Op deze flyer staat informatie voor het melden van schades. Te vaak worden nog de verkeerde (oude) telefoonnummers gebruikt.

  Huisvuil en Groenafval
  Al uw huisvuil maar ook Groenafval kan in de perscontainer worden verwerkt.
  Meer informatie vindt u op onze afvalpagina.

  Reanimeren
  Mocht zich een situatie van hartfalen voordoen dan zijn er drie vrijwilligers op ons park om te reanimeren: Joseph Iping (tuin 2), Pim Harms (tuin 20) en Ben Westmaas (tuin 132). In geval van zo'n calamiteit is het zaak zeer snel te reageren en hulp in te roepen.
  Voor EHBO hulp (Eerste Hulp Bij Ongelukken) is Rina Dittmer op tuin 79 beschikbaar.

  Hoe kan ik legionella voorkomen
  De ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. Het risico van besmetting is te verkleinen door een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Deze vindt u op onze website onder de link legionella voorkomen.

  Controleren op eventuele teken
  Het verdient aanbeveling om na het werken in bosschages of na het algemeen werk uzelf te controleren op eventuele teken.

  Hout verbranden
  Het is ten strengste verboden om hout in de open lucht te verbranden. Alleen in een deugdelijke houtkachel of gesloten buitenkachel is het toegestaan om hout te verbranden. Wij zullen hier streng op toezien. Houd ook rekening met het feit dat de brandweer steekproeven kan komen nemen die niet worden aangekondigd.

  Ontwerp Bongerd volkstuinpark in 1999
  In het Verleden heeft het Stadsdeel bij het ontwerpen van de huidige Bongerd een lezenswaardig Groenplan 1999 gemaakt (let op, is in pdf-format van 44 MB).

  Gebruik van de Karretjes van ons tuinpark
  Na gebruik graag de karretjes terugbrengen naar de entree! Dan kunnen uw mede tuinders er weer gebruik van maken!!

  Overnachten
  Dit is toegestaan vanaf 25 maart tot 28 oktober 2018. Dit geldt alleen voor tuinders en hun gezinsleden. Voor anderen (vrienden, kennissen of andere familieleden) dient toestemming te worden gegeven door het bestuur. Dit staat in het reglement van de Bond van Volkstuinders waaraan wij ons moeten houden.
  Overnachten buiten deze tijden is ten strengste verboden.

  Een katten-bewakingssysteem
  Dit kan een uitkomst zijn voor tuinders die hun huisdier op de tuin, maar niet aan een lijn willen houden. Het is namelijk niet toegestaan om ze los in het tuinpark te laten lopen, dit ter bescherming van onze natuurlijke vogels-, dieren-, planten- en groentenwereld en de andere tuinders. Zie bv dierenshop.nl en agrishop.nl

  Er zijn op dit moment geen nutstuinen of verblijfstuinen te huur.
  Inschrijving op de wachtlijst is wel mogelijk.

  Wil je op de hoogte blijven van nieuws over De Bongerd, geef dan je e-mail adres door aan bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl.   Het is in je eigen belang.
  Op dit moment hebben we nog niet van iedereen een e-mail adres!  bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl