Nieuwe Kieper:

kieper kieper kieper
kieper kieper kieper
kieper onderweg laadbak

Ook kreeg de handkar een likje verf en werd wat later gevuld met bloemen.
handkar bloemenkarbestuur@volkstuinparkdebongerd.nl