Historie van het volkstuinparkVoorheen:
De Bongerd is opgericht in 1924 en is dus al ruim 90 jaar ťťn van de 29 volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders in Amsterdam.
Het tuincomplex is gestart in de buurt van de Coentunnel.
Toen deze tunnel werd gebouwd moest De Bongerd verhuizen.
In 1960 kwam het gehele complex onder water te liggen. Kort na de watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan is De Bongerd verhuisd naar de Werktuigstraat.
In 2001 zijn wij verplaatst naar de Nieuwe Gouwlob.Nu:
Het volkstuinpark ligt nu in de Nieuwe Gouwlob.
Het kent een afwisseling van ruigten en bloemrijke riet- en oevervegetaties.
Het gebied heeft een verbindingsfunctie voor aan water- en oevergebonden soorten.
De beide oevers van de Nieuwe Gouwlob vormen een verbindingsbaan voor grondgebonden diersoorten tussen Waterland en Noord.
Het buitengebied (aan de andere zijde van de A10) kan een toeleveringsfunctie vervullen voor de stad. Dit geldt vooral voor water- en moerasplanten, vissen en amfibieŽn via wateren en oevers. De gebieden binnen de Ringweg kunnen een functie vervullen als uitbreiding van het leefgebied (broed-, rust-, en foerageergebied) van diersoorten uit het buitengebied, zoals water- en moerasvogels en kleine zoogdieren.
Ontwikkeling moet zich richten op stimuleren van water- en oevervegetaties (rietkragen/ riet-ruigtevegetaties, langs oevers, ruigtkruiden en bloemrijke grasvegetaties op oevers).
Nabijgelegen gebieden behoren tot de levensgemeenschappen van het veenweidegebied. Willemkebreekpolder (ontwikkelingsgebied) en de Kadoelerbreek met het omliggende gebied (kerngebied) en leefgemeenschappen van bermen en dijken met stapsteen- of verbindingsfunctie voor grondgebonden diersoorten (het dijklichaam van de A10 en de Buiksloter-1 Landsmeerderdijk).

De Nieuwe Gouwlob wordt omsloten door de lJdoornlaan, Vorticellaweg en de Kadoelen.
Hier zijn 137 volkstuinen en 49 nutstuinen.
Op het nieuwe terrein is een ovaalvormige, open speelruimte, die door de Hemmersloot doorsneden wordt.
Het schitterende clubhuis heeft rondom een terras en op het complex zijn speelvoorzieningen voor kinderen aanwezig. In het clubhuis wordt door de sjoelclub op donderdagavond gesjoeld, en op vrijdagavond is er een klaverjasvereniging.
Tijdens het tuinseizoen worden er tal van leuke activiteiten georganiseerd o.a. kaart- en bingo-avonden.
clubhuis