huisregels

We hebben ons te houden aan
de statuten, regels en bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders

en aan de aanvullende reglementen van tuinpark De Bongerd.
Deze laatsten zijn verkrijgbaar bij het bestuur en via onderstaande link:
pdfhuishoudelijk reglement de bongerd 25-09-2010bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl