Natuurlijk tuinieren

De werkgroep natuurlijk tuinieren probeert een ecologisch groenbeheer te
stimuleren. Hiertoe wordt een een omslag gemaakt van de traditionele
manier van groenbeheer naar de ecologische.
Na een paar jaar een voorbeeldfunctie te hebben vervuld op een deel
van het complex, helpt de werkgroep nu bij het van zelfsprekend
overgaan op een steeds natuurlijker beheer op het gehele complex.

klik op plaatje voor vergroting

Basis begrippen:
- spontane ontwikkeling flora en fauna
- vergroten soorten samenstelling binnen de milieufactoren
- gefaseerd maaibeheer
- afwisselende begroei´ng
- met de natuur meewerken en niet er tegenin

Om een idee te geven hoe dit op volkstuinpark de Bongerd is gerealiseerd,
zie de foto's op Bongerdje natuurtuin